Política de privacitat i cookies

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT
Des de A la llum de la lluna, com a titulars de la present web (www.alallumdelalluna.com), vetllem i protegim les dades personals i informació dels nostres clients i usuaris, no només quan visiten el nostre lloc web, sinó també quan utilitzen la resta dels nostres serveis.

Per això, i d’acord amb la normativa europea sobre protecció de dades de caràcter personal, presentem aquesta política de privacitat, on es reflecteix el nostre compromís per a mantenir i garantir relacions segures mitjançant la protecció de les dades personals, garantint el dret a la privacitat de cadascun dels nostres usuaris i clients.

2. DEFINICIÓ DE DADA PERSONAL
Com a “dada personal” hem d’entendre qualsevol informació referida a una persona física identificada o identificable. Entre d’altres, s’inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon o, fins i tot, una foto.

3. TRACTAMENTS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES
Qualsevol dada personal que ens facilite quan visite el nostre lloc web o durant la prestació dels serveis, serà tractada de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollides, tractades i utilitzades per a objectius lícits i legítims, dels quals sempre s’ha d’informar prèviament.

Per això, i d’acord amb el que estableix la legislació europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporades als fitxers automatitzats sota la titularitat de A la llum de la lluna, amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud d’informació i enviar-li comunicacions sobre nous articles i notícies publicades, així com activitats, serveis i esdeveniments que se celebren.

De tota manera, detallem a continuació les finalitats per a les quals recollim informació:

A la llum de la lluna, a través del seu web firatrovam.com, recull les dades dels usuaris mitjançant els diferents formularis de contacte i registre, a fi de facilitar informació adaptada al perfil de l’usuari sobre notícies i articles publicats, esdeveniments que es vagen a celebrar, etc.
Així mateix, aquestes dades es recullen perquè A la llum de la lluna puga contactar amb els usuaris de la pàgina, respondre a totes les qüestions plantejades i remetre’ls informació sobre noves activitats i àrees d’acció, notícies i/o esdeveniments.
En relació amb els professionals, les dades que faciliten al registrar-se per a obtenir la seua acreditació, permeten la tramitació i concessió de la mateixa.
En relació amb els professionals, les dades que faciliten al registrar-se per a obtenir la seua acreditació, permeten la tramitació i concessió de la mateixa.
En qualsevol cas, l’usuari té l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-les actualitzades. A la llum de la lluna es reserva el dret d’excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació del servei a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

Sempre s’ha d’indicar si les dades que se sol·liciten s’han de facilitar o no amb caràcter obligatori, però s’entén que el fet de facilitar-les és voluntari, llevat que s’indique el cas contrari.

Ara bé, la no complimentació d’aquestes dades pot donar lloc al fet que A la llum de la lluna no puga prestar tots aquells serveis que, per la seua naturalesa, necessiten el coneixement d’eixes dades. Per això, en aquests casos, Concerts de Vivers queda exempta de tota responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, d’eixos serveis.

També s’ha de destacar que cap dada personal serà comunicada a empreses externes si no es compta amb el consentiment del seu titular per a l’enviament de comunicacions comercials d’altres productes i serveis.

Finalment, l’usuari no inclourà, en aquells espais habilitats com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que puga ser qualificada dins d’aquelles dades per a les quals s’exigeix ​​un nivell de protecció de tipus mitjà o alt (per exemple, dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual, entre d’altres), sense previ avís a A la llum de la lluna, llevat que estiga permès expressament. Tampoc podran utilitzar-se per vulnerar els drets a l’honor i intimitat de tercers. Qualsevol informació d’aquest tipus que siga facilitada serà eliminada.

4. SEGURETAT DE LES SEUES DADES PERSONALS
A la llum de la lluna té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals. Les seues dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d’informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a prevenir qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. En particular, els nostres empleats i col·laboradors estan obligats a complir amb el deure de secret professional i han estat degudament informats i formats a este efecte.

5. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
A la llum de la lluna li fa saber que pel fet de visitar el present portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifique l’Usuari.

En canvi, hi ha determinada informació de caràcter no personal que es recull durant la sessió en directe a través de dispositius denominats “cookies”. Aquestes “cookies” són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten obtindre la següent informació:

La data i hora d’accés al lloc web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació en les hores punta.
El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.
La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el Lloc Web.
El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seua primera visita al Lloc Web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
Sense perjudici que la informació referent a la Política de Cookies es desenvolupe en un apartat específic sota el mateix nom, el titular d’aquesta pàgina web vol aclarir que les dades obtingudes a través d’aquestes cookies són totalment anònimes i, en cap cas, permeten associar-se a un Usuari concret i identificat. No obstant això, la seua obtenció permet A la llum de la lluna adaptar i millorar els seus Serveis als interessos de l’Usuari.

D’altra banda, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de les galetes descrites anteriorment prestat per Google, Inc.

No obstant això, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador, tot i que A la llum de la lluna adverteix que en el cas que es desactive l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta del que és habitual.

6. DRETS DELS USUARIS
Qualsevol dels consentiments atorgats té caràcter revocable. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per correu electrònic a [email protected].

7. NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?
Qualsevol usuari pot oposar-se a l’ús de la seua informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected]. Quan reba publicitat per correu electrònic, també es pot oposar des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.

8. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d’oferir i prestar els nostres serveis. Per això, li recomanem que visite i accedesca a la nostra política de privacitat periòdicament, per a poder tenir accés i conèixer els canvis que hagen pogut ser incorporats. En cas que aquests canvis tinguen relació amb el consentiment prestat per l’usuari, li serà enviada una notificació independent i per separat per a demanar novament el seu consentiment.

Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra política de privacitat o vol exercir algun dret o acció relativa a les seues dades personals, es pot posar en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic [email protected].