Condicions generals

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació de les següents condicions:

A) L’entrada no és nominativa i dona dret al portador a accedir al concert. L’entrada està associada a un codi únic que només es podrà validar una sola vegada en l’accés.

B) L’eixida del recinte abans de la finalització del concert, suposa la pèrdua del dret d’admissió que atorga l’entrada adquirida.

C) Els horaris actualitzats d’obertura de portes i inici de cada concert estan anunciats en la web del festival: www.alallumdelalluna.com

D) L’organització del Festival no es responsabilitza de l’adquisició d’entrades fora del canals de venda oficials i autoritzats

E) L’organització es reserva el dret d’admissió. Es denegarà l’accés, o permanència en el recinte musical, zona de descans o pàrquing als usuaris en les següents circumstàncies:

I) L’entrada ha sigut alterada indegudament o té signes de manipulació fraudulenta.

II) El posseïdor de l’entrada presenta una actitud violenta o agressiva, física o verbalment, cap a altres clients o membres del personal del Festival.

III) El posseïdor de l’entrada està dificultant el normal desenvolupament de l’esdeveniment o no està seguint les instruccions del personal d’organització del festival.

IV) El posseïdor de l’entrada porta armes o objectes que poden ser utilitzats com a tals.

V) El posseïdor de l’entrada mostra símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint drogues o substancies estupefaents, o mostren símptomes d’haver-les consumit.